Từ xa xưa, Văn học dân gian đã được xem  “là cội nguồn, là bầu sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc Việt Nam”. Được chắt lọc, mài giũa qua không gian và thời gian, khi đến với chúng ...